Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
Hình thức nạp ZingXu

Thẻ Zing

Nạp ZingXu Hàng Rong
Khuyến mãi 100% Zing xu khi Nạp Zing xu trong ngày .

Nạp ZingXu

Nạp vào tài khoản
Tài khoản khác
Số Seri
Mật mã của thẻ
Mệnh giá thẻ ZingXu khuyến mãi Plus
10,000 VNĐ 110 22
20,000 VNĐ 300 60
50,000 VNĐ 900 180
60,000 VNĐ 1,200 240
100,000 VNĐ 2,600 520
120,000 VNĐ 3,000 600
200,000 VNĐ 6,000 1,200
500,000 VNĐ 18,000 3,600
Lưu ý
  • Sau khi nạp thẻ sẽ nhận được Zing xu tương ứng với mệnh giá thẻ nạp.
  • Thẻ Zing đã được mua, Zing xu đã được nạp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Bạn có thể Nạp Zing Xu và thực hiện giao dịch trực tiếp trong Hàng Rong.
  • Mọi chương trình khuyến mãi Nạp Zing xu Hàng Rong chỉ áp dụng tại trang http://xuzing.org.

Nạp Đô () cho game Hàng Rong

  • Zing Xu là đơn vị tiền chung của VNG
  • Để có Đô giao dịch trong Hàng Rong, bạn có thể Nạp Zing Xu trực tiếp bằng thẻ Zing hoặc đổi Zing Xu thành Đô.

Chọn mệnh giá đổi: