Đăng nhập
Chưa có Zing ID? Đăng ký ngay
Hình thức nạp ZingXu

Thẻ Zing

Nạp ZingXu Đảo Rồng
Khuyến mãi 100% Zing xu khi Nạp Zing xu trong ngày .

Nạp ZingXu

Nạp vào tài khoản
Tài khoản khác
Số Seri
Mật mã của thẻ
Mệnh giá thẻ ZingXu Plus
10,000 VNĐ 200 40
20,000 VNĐ 400 80
50,000 VNĐ 1,100 220
60,000 VNĐ 1,300 260
100,000 VNĐ 2,800 560
120,000 VNĐ 3,600 720
200,000 VNĐ 7,000 1,400
500,000 VNĐ 20,000 4,000
Lưu ý
  • Hệ thống mới tích hợp Nạp Zing Xu Khuyến mãi 150% giá trị thẻ nạp cho các game VNG.
  • Zing Xu là đơn vị tiền chung của VNG, bạn có thể Nạp Xu và thực hiện giao dịch trực tiếp trong các game: Kiếm Thế, Võ Lâm Chi Mộng, Khu Vườn Trên Mây, Gunny, Boom, Đảo Rồng, Zing Speed, ZingPlay...
  • Với các game/ tiện ích sử dụng tiền riêng khác, để có tiền giao dịch sau khi Nạp Zing Xu bạn cần phải đổi Zing Xu thành tiền tương ứng.
  • Sau khi Nạp Zing Xu sẽ nhận được số Zing Xu tương ứng với mệnh giá thẻ nạp.
  • Khi Nạp Zing Xu bạn có thể đổi Zing Xu cho các game/ ứng dụng trên Zing Me ,Zing Play ...

Nạp Kim Cương () cho game Đảo Rồng

  • Zing Xu là đơn vị tiền chung của VNG
  • Để có Kim Cương giao dịch trong Đảo Rồng, bạn có thể Nạp Zing Xu trực tiếp bằng thẻ Zing hoặc đổi Zing Xu thành Kim Cương.

Chọn mệnh giá đổi: